direct naar inhoud van Artikel 10 Horeca
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-restaurant': een restaurant en partycentrum in ten hoogste categorie 3 van de Staat van Horeca-activiteiten;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-pannenkoekenboerderij: een pannenkoekenboerderij in ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-snackbar': uitsluitend een snackbar in ten hoogste categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten;
  • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': uitsluitend een parkeerterrein ten behoeve van de nabijgelegen horecavestiging;
  • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen;
  • f. met dien verstande dat bedrijfswoningen niet zijn toegestaan, tenzij met de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangegeven.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
  • b. met de maatvoeringsaanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' is aangegeven hoeveel m2 aan gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd mag worden, indien geen aanduiding is opgenomen mag het gehele bouwvlak bebouwd worden;
  • c. in aanvulling op hetgeen gesteld onder b, mag het opgenomen bebouwingsoppervlak met 10% worden uitgebreid, binnen het bouwvlak;
  • d. overigens geldt het volgende:
  max. inhoud   max. opper vlak   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
bedrijfswoningen (inclusief aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen)

* aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen behorende bij de bedrijfswoning
* vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen behorende bij de bedrijfswoning  
750 m3
 * 50 m2  
6 m


* de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m


* 3 m


 
8 m


* 5 m* 5 m

 
overige gebouwen en overkappingen       4 m   8 m  
erf- en terreinafscheidingen:
- voor de voorgevel
- elders  
     

1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde         3 m