direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 14 Recreatie - Dagrecreatie

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven': uitsluitend een jachthaven met bijbehorende voorzieningen zoals een clubgebouw, een restaurant, slaapaccommodaties, sanitaire voorzieningen en detailhandel;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin': uitsluitend volkstuinen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats': de 2e bedrijfswoning van de naastgelegen jachthaven in een woonschip;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paardenpension met logies': een paardenpension met logies;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paardenpension': uitsluitend een paardenpension;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-watersport': voorzieningen ten behoeve van een watersportvereniging, inclusief aanlegsteigers met overnachtingsaccommodaties;
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen.

14.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' buiten het bouwvlak uitsluitend schuurtjes en kasjes gebouwd worden;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a geldt, dat op gronden voorzien van de aanduiding 'jachthaven' buiten het bouwvlak tevens aanlegsteigers, golfbrekers, lichtmasten, vlaggemasten, maximaal 2 hijskranen en trailerhellingen zijn toegestaan, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan;
 • d. met de maatvoeringsaanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' is aangegeven hoeveel m2 aan gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd mag worden, indien geen aanduiding is opgenomen, mag het gehele bouwvlak bebouwd worden;
 • e. in aanvulling op hetgeen gesteld onder d, mag het opgenomen bebouwingsoppervlak met 10% worden uitgebreid, binnen het bouwvlak;
 • f. per bouwvlak mag één bedrijfswoning (inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen) gebouwd worden, tenzij met de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is weergegeven;
 • g. overigens geldt het volgende:
  max. inhoud   max. aantal   max. opp.   max. goot- hoogte   max. bouw- hoogte  
schuurtjes en kasjes ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin'     1 per volkstuin   5 m2   2,5 m    
bedrijfswoningen (inclusief aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen)

* aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen behorende bij de bedrijfswoning

* vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen behorende bij de bedrijfswoning


 
750 m3


 

 


* 50 m2  
6 m* de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m

* 3 m


 
8 m* 5 m

* 5 m 
overige gebouwen en overkappingen         4 m   8 m  
erf- en terreinafscheidingen:
- voor de voorgevel
- elders  
       

1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde           3 m  

14.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. slaap- en overnachtingsaccommodaties en logiesvoorzieningen dienen binnen bestaande bebouwing gerealiseerd te worden;
 • b. faciliteiten ten behoeve van paarden, zoals paardenbakken, tredmolens, uitloopvoorzieningen en mestplaten, zijn niet toegestaan buiten het bouwvlak, waarbij ten behoeve van paardenbakken tevens de volgende regels gelden:
  • 1. per bouwvlak is ten hoogste één paardenbak toegestaan;
  • 2. de afmeting van de paardenbak bedraagt maximaal 20 bij 40 m;
  • 3. lichtmasten zijn niet toegestaan.