direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie -1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatieve onderkomens zoals genoemd in lid 1.102 onder c en d;
 • b. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, sport- en speelvelden, groen en water;
 • c. met dien verstande dat bedrijfswoningen niet zijn toegestaan.

16.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. overigens geldt het volgende:
  max. aantal   max. oppervlak   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
verblijfsrecreatieve onderkomen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - categorie 3'   47   60 m2 (incl. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)   3 m   4 m  
verblijfsrecreatieve onderkomens ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - categorie 4'   8   90 m2 (incl. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)   3,5 m   6 m  
erf- of terreinafscheidingen
- voor de voorgevel
- overige plaatsen  
   

 

1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde         4 m  

16.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het is verboden de recreatiewoningen of stacaravans dan wel andere gebouwen te gebruiken voor permanente bewoning met uitzondering van de bedrijfswoningen;
 • b. ten behoeve van steigers gelden de volgende gebruiksregels:
  • 1. een steiger mag uitsluitend gebouwd worden ten behoeve van het gebruik op de aangrenzende gronden;
  • 2. aan elke steiger mogen maximaal 2 boten worden aangelegd.