direct naar inhoud van Artikel 17 Recreatie - Verblijfsrecreatie - 2
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 17 Recreatie - Verblijfsrecreatie - 2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie -4 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - categorie 3': verblijfsrecreatieve onderkomens zoals genoemd in lid 1.102 onder c alsmede trekkershutten en kampeermiddelen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - categorie 4': verblijfsrecreatieve onderkomens zoals genoemd in lid 1.102 onder d;
 • c. overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van groepsaccommodatie en ten behoeve van beheer, onderhoud en exploitatie van het terrein;
 • d. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, steigers en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater;
 • e. met dien verstande dat twee bedrijfswoningen zijn toegestaan.

17.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het gestelde onder c geldt dat, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende bouw- en goothoogte' de goot- en bouwhoogten respectievelijk ten hoogste 6 m en 10 m mogen bedragen.
 • c. overigens geldt het volgende:
  max. oppervlak   max. aantal   max. opp.   max. goot- hoogte   max. bouw- hoogte  
verblijfsrecreatieve onderkomen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - categorie 3'   60 m2 (incl. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)       3 m   4 m  
verblijfsrecreatieve onderkomens ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - categorie 4'   90 m2 (incl. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)       6 m ( lessenaarsdak)   6 m  
overige gebouwen, waaronder trekkershutten en bedrijfswoningen (incl. aan- en bijgebouwen)   gezamenlijk oppervlak max. 950 m2, waarvan max. oppervlak per gebouw (geen bedrijfswoning zijnde) 250 m2 en max. oppervlak per trekkershut 9 m2   max. 2 bedrijfswoningen   650 m³ per bedrijfswoning (inclusief aan- en bijgebouwen)   4,5 m   8 m maar trekkershutten maximaal 4,5 m  
aan- en bijgebouwen en overkappingen         2,5 m bij stacaravans en 3,5 m bij overige gebouwen   2,5 m bij stacaravans en 4,5 m bij overige gebouwen  
paardenstal   90 m²   1     3,5 m   4,5 m  
erf- en terreinafscheidingen:
- voor de voorgevel
- elders  
       

1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde           3 m  

17.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het is verboden de recreatiewoningen of stacaravans dan wel andere gebouwen te gebruiken voor permanente bewoning met uitzondering van de bedrijfswoningen;
 • b. ten behoeve van steigers gelden de volgende gebruiksregels:
  • 1. een steiger mag uitsluitend gebouwd worden ten behoeve van het gebruik op de aangrenzende gronden;
  • 2. aan elke steiger mogen maximaal 2 boten worden aangelegd.