direct naar inhoud van Artikel 20 Verkeer
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 20 Verkeer

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': uitsluitend een parkeerterrein;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en water.

20.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op de gronden zonder aanduiding mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de wegaanduiding of de verlichting, bedraagt op gronden zonder aanduiding ten hoogste 3 m;
 • c. de bouwhoogte van wegmeubilair bedraagt ten hoogste 10 m;
 • d. op gronden met de aanduiding 'opslag' gelden de volgende bouwregels:
  • 1. de bouwhoogte voor gebouwen bedraagt ten hoogste 10 m;
  • 2. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
  • 3. de bouwhoogte van een zendmast bedraagt ten hoogste 31 m.