direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

1.1 Inleiding

Ondanks de ogenschijnlijke conserverende opgave voor het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West, waarbij het beleid van het bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude als uitgangspunt dient, moet er wel aandacht zijn voor de actualisatie van dat beleid en voor nieuwe thema's die voortkomen uit onder andere de provinciale structuurvisie en verordening en nog vast te stellen gemeentelijk beleid (zoals archeologiebeleid en Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie).

In deze toelichting:

  • 1. Wordt inzicht gegeven in de nog door de gemeente te maken (beleids)keuzes. Hiervoor is in eerste instantie een Nota van Uitgangspunten (augustus 2011) opgesteld waarover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. De Nota van Uitgangspunten (NvU) levert in combinatie met het beleid uit het bestemmingsplan Buitengebied Jacobswoude de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West en is dus de eerst aanzet voor de toelichting van het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01_0001.jpg"

Kort gezegd is in de NvU inzichtelijk gemaakt:

    • a. op welke wijze het bestaande en nieuwe beleid in het bestemmingsplan moet worden vertaald;
    • b. welke beleidsinhoudelijke keuzes zijn gemaakt;
    • c. op welke wijze het beleid kan worden vertaald in regels die voldoen aan de nieuwe standaarden (SVBP2008).
  • 2. Worden de resultaten weergegeven van de wettelijk verplichte onderzoeken voor de aspecten milieu, verkeer en wegverkeerslawaai, water en ecologie.