Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

1.1 Aanleiding

Naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude (1 januari 2009) heeft de gemeente Kaag en Braassem voorafgaand aan deze fusie besloten een tijdelijke uitbreiding te realiseren aan het gemeentehuis in de kern Roelofarendsveen. Ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding is er in 2008 door de gemeente een vrijstelling tezamen met een bouwvergunning afgegeven waarvan de instandhoudingstermijn op 16 juni 2013 afloopt.
 
De gemeente Kaag en Braassem wenst de tijdelijke uitbreiding van het gemeentehuis om te zetten in een permanente uitbreiding. Vooruitlopend op het verstrijken van de termijn van de vrijstelling inclusief vergunning,- te weten 16 juni 2013 - wenst de gemeente de huidige uitbreiding permanent te bestemmen in een bestemmingsplan, hetgeen door middel van voorliggend bestemmingsplan wordt gerealiseerd.
 
Tevens grijpt de gemeente Kaag en Braassem het voorliggende bestemmingsplan aan om de bestemming van de gronden direct ten zuiden van het gemeentehuis, behorende bij Noordeinde 6, te wijzigen van detailhandel naar wonen.