Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

2.2 Noordeinde 6

In het bestemmingsplan 'Braassemerland' (2009) hebben de gronden van Noordeinde 6 abusievelijk een detailhandelsbestemming gekregen. Het bestemmingsplan 'Noordeinde 6' (2011) heeft deze bestemming deels teruggedraaid door het opnemen van de woonbestemming voor het hoofdgebouw. De achterliggende en bijhorende gronden zijn toen niet meegenomen.
 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een herbestemming conform het huidige gebruik van de gronden. De bestemming van de locatie zal daardoor wijziging van detailhandel naar wonen. Met de herbestemming zijn geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden gemoeid.