Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

6.3 Bestemmingen

Artikel 3 Maatschappelijk
Voor de gronden waarop de bebouwing van de uitbreiding is gesitueerd geldt de bestemming 'maatschappelijk'. Hiertoe behoren afgezien van de bebouwing eveneens het bijbehorende erf en terrein. 
 
Artikel 4 Verkeer
De parkeervoorzieningen, wegen, naastliggende watergang en bijbehorende groenvoorzieningen zijn opgenomen in de bestemming 'verkeer'.
 
Artikel 5 Water
De watergang tussen het perceel Noordeinde 6 en het gemeentehuis heeft conform het bestemmingsplan 'Braassemerland' de bestemming water gekregen.
 
Artikel 6 Wonen
Het perceel Noordeinde 6 is bestemd als Wonen. Deze bestemming is overeenkomstig het geldende bestemmingsplan 'Braassemerland' en het aangrenzende bestemmingsplan 'Noordeinde 6'.