Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Boekhorsterweg 10 te Oud Ade
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBBkhorsterweg10-ON01

1.2 Plangebied

Ligging/begrenzing
Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan is gelegen in het buitengebied van de gemeente Kaag en Braassem aan de Boekhorsterweg 10. Het plangebied is gelegen in de buurtschap Zevenhuizen op ruim 500 meter ten noordwesten van de kern Oud Ade. De volgende afbeeldingen tonen de ligging begrenzing van het plangebied.
 
Ligging plangebied
 
 
Begrenzing plangebied (indicatief)
      
Juridische status
Voor het westelijk buitengebied van de gemeente Kaag en Braassem is men bezig met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Kaag en Braassem West'. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft van 30 mei 2012 tot en met 11 juli 2012 ter inzage gelegen. Totdat dit bestemmingsplan is vastgesteld is het geldende plan voor het plangebied het bestemmingsplan 'Alkemade Landelijk Gebied West'. Dit bestemmingsplan is op 17 juli 2002 vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende afbeelding toont een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan.  
 
Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan
 
In het geldende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'Agrarische doeleinden'. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen, bedrijfwoningen met bijgebouwen en bouwwerken (geen gebouwen zijnde) op de bouwstede worden gerealiseerd.