Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Boekhorsterweg 10 te Oud Ade
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBBkhorsterweg10-ON01

2.1 Huidige situatie

Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit weidegebied. In de zuidoosthoek van het plangebied is een cluster van bebouwing aanwezig, bestaande uit een woonhuis, een mestput en een viertal schuren. Door de grote diversiteit in uitvoering en situering van de schuren is het uitzicht beperkt en rommelig. Ze vormen, juist in de bocht, een storende beperking van een uitzicht over de weilanden tot aan de horizon. De volgende afbeelding toont een tekening van de huidige situatie.
 
Huidige situatie plangebied (in het rood de te slopen bebouwing)