Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Boekhorsterweg 10 te Oud Ade
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBBkhorsterweg10-ON01

4.6 Verkeer en parkeren

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.
 
Planspecifiek
De herbestemming van de woning heeft geen invloed op de verkeersintensiteit en parkeercapaciteit van de Boekhorsterweg. Daarnaast zal de realisatie van de paardenbak voor hobbymatig gebruik niet leiden tot meer of andere verkeersbewegingen.