Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Initiatiefnemer is voornemens het voormalige postkantoor aan de Sotaweg 134 te Roelofarendsveen (gemeente Kaag en Braassem) te herontwikkelen. Tevens wil men de bovenverdieping van het naastgelegen restaurant aan de Sotaweg 136 uitbreiden. Daarbij wordt niet voorzien in een uitbreiding van de horecaactiviteiten, maar in het handhaven van de woonfunctie. Deze verschillende ontwikkelingen zijn niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Er zal derhalve een nieuw bestemmingsplan opgesteld moeten worden. In dit nieuwe bestemmingsplan zal ook de bestaande toestand van de horecagelegenheid aan de Sotaweg 150 worden meegenomen.
 
Omdat er momenteel nog geen exact programma voor de locatie is wordt een flexibel bestemmingsplan opgesteld. De gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven hieraan medewerking te willen verlenen onder de voorwaarde dat het bestemmingsplan voorziet in een adequate regeling voor parkeren.