Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

2.2 Toekomstige situatie

Het initiatief bestaat uit verschillende ontwikkelingen, waarvan de grootste de herontwikkeling van het voormalig postkantoor is. Ten behoeve van deze herontwikkeling zal het bestaande gebouw gesloopt worden en zal een nieuw gebouw teruggebouwd worden. Momenteel is echter nog niet uitgewerkt wat het precieze programma is voor dit gebouw. Wel duidelijk is dat de functies dienstverlening/maatschappelijke doeleinden en wonen in het gebouw komen. Tevens is duidelijk dat er op de begane grond niet gewoond mag worden. Naast de herontwikkeling van de postkantoorlocatie zal de bovenverdieping van het partycentrum 'De Buren' uitgebreid worden. Daarbij wordt niet voorzien in een uitbreiding van de horeca-activiteiten, maar in het handhaven van de woonfunctie. Verder is er café-restaurant Hogenboom gevestigd. Op de verdieping zijn woningen aanwezig. Hier vinden geen functiewijzigingen plaats.
 
De aanwezige horecafuncties worden in de huidige vorm (in omvang en activiteit) vastgelegd. 
 
Om er, ondanks het nog niet uitgewerkte programma, voor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen in het gebied aanwezig zijn worden er op de gemeentegronden rondom het plangebied parkeerplaatsen gerealiseerd. In de regels van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het programma moet passen binnen de toegewezen parkeerplaatsen.