Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

6.3 Verslag zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 maart t/m 1 mei 2013 ter inzage gelegen. In deze periode zijn verschillende (identieke) zienswijzen ontvangen. Daarnaast is gebeleken dat het ontwerpbestemmingsplan niet overeenkomt met de plannen van de aanvrager. Dit alles  heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan op verschillende onderdelen is aangepast. De verschillende aanpassingen zijn weergegeven in de Nota van Beantwoording Zienswijzen (zie bijlage 1).