Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Aanvrager is voornemens om op het perceel Zwarteweg 6 te Oud Ade twee woningen met garage te realiseren. Op het perceel zijn momenteel een woning, een aantal schuren en een recreatiewoning/zomerhuisje aanwezig.
 
De nieuwbouw van de twee woningen is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en daarom is het volgen van een planologische procedure noodzakelijk.
 
In augustus 2006 is hiertoe een eerste principeverzoek bij de toenmalige gemeente Alkemade ingediend. In eerste instantie is hierop negatief geadviseerd in verband met strijdigheid met provinciaal beleid. Vervolgens is om een heroverweging gevraagd. In dit verband is overleg geweest met de provincie Zuid-Holland. Hieruit is gebleken dat de provincie niet onwelwillend is. Dit is op 24 december 2008 schriftelijk medegedeeld. De provincie is bereid medewerking te verlenen aan de bouw van de extra woning in het buitengebied op basis van de 'Ruimte voor ruimte' regeling (Conform artikel 2 lid 2 van de verordening ruimte). Hierbij dient te worden voldaan aan de gestelde voorwaarden. Dit houdt in dat de bouw van de extra woning kan worden toegestaan indien er ergens anders gebouwen worden gesloopt. De sloop van de gebouwen zal plaats vinden op twee locaties binnen de provincie Zuid-Holland, binnen de gemeente Zederik en Vlist.