Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

2.1 Huidige situatie

De gronden betrokken bij de bouw van de twee woningen zijn gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem. Binnen de gemeente liggen verschillende dorpskernen waaronder de kern Oud Ade. Het projectgebied waar de nieuwbouw plaatsvindt, is gelegen in het buitengebied ten zuiden van de kern Oud Ade op het perceel Zwarteweg 6, kadastraal bekend als Gemeente Alkemade, Sectie F, perceel nr. 897. Het plangebied wordt aan het westen begrensd door de Zwarteweg. Ten oosten van de locatie ligt het water de 'Oude Ade'. Aan de noord- en zuidzijde van de locatie is woonbebouwing gesitueerd.
 
In de huidige situatie is het perceel grotendeels bebouwd. De bestaande bebouwing bestaat uit bedrijfsbebouwing. Onderstaande afbeeldingen geven een impressie van de bestaande bebouwing.
 
Situatietekening bestaande situatie
 
Luchtfoto bestaande situatie
  
Bestaande situatie vanaf de Zwarteweg
  
Bestaande situatie vanaf de Oude Ade