Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

2.3 Toekomstige situatie

Het project omvat de nieuwbouw van twee woningen op het perceel Zwarteweg 6 te Oud Ade. De totale kavelgrote bedraagt  circa 1.500 m2. De exacte invulling in de nieuwe situatie is nog niet in zijn geheel bekend. Het voornemen is een van de kavels als bouwkavel te verkopen.
 
Om aan te sluiten op de omliggende bebouwing zal de nieuw op te richten bebouwing bestaan uit één bouwlaag met een kap. De woningen zullen georiënteerd  worden op de Zwarteweg. De achtertuinen sluiten aan op de Oude Ade. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd.