Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

4.9 Verkeer en parkeren

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing moet inzichtelijke worden gemaakt of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten heeft op de bestaande verkeersafwikkeling in de omgeving van het plangebied.
De woningen worden in de nieuwe situatie, evenals in de bestaande situatie, ontsloten op de Zwarteweg 6. De toevoeging van één woning leidt niet tot een onaanvaardbare toename van het aantal verkeersbewegingen.
 
Conclusie
Er zijn geen belemmeringen op het gebied van verkeer en parkeren. Parkeren wordt op eigen terrein opgelost.