Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

5.3 Bestemmingen

Artikel 3 - Wonen
Voor de betrokken gronden is de bestemming wonen opgenomen. Binnen deze bestemming is de beoogde ontwikkeling van de twee woningen geregeld.
 
Artikel 4 - Waterstaat - Waterkering
Voor de gronden gelegen binnen de beschermingszone van het nabij gelegen water is de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' opgenomen.