Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

7.1 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg

De inhoud van de overlegreacties en de gemeentelijke beantwoording is vastgelegd in de Nota van inspraak. Deze nota is als bijlage bij de toelichting opgenomen.