Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

7.2 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 7 juni t/m 18 juli 2012 ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage legging is er één zienswijze kenbaar gemaakt. Het betreft hier een reactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap concludeert, gelijk als in de inspraakreactie, de dat de kern van de waterkering niet geheel op de verbeelding is aangegeven met de dubbel bestemming 'Waterstaat-Waterkering'. Hierop is de verbeelding van het bestemmingsplan aangepast.