Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

Artikel 7 Algemene wijzigingsregels

  1. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen.
  2. De uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:      
    1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;       
    2. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;        
    3. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;     
    4. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld.