Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Op de locatie Noordeinde 6 te Roelofarendsveen is een woonhuis gevestigd. Door een fout bij het opstellen van het geldende bestemmingsplan 'Braassemerland', is voor de locatie echter de bestemming detailhandel opgenomen. Het huidige gebruik is hierdoor in strijd met het geldende bestemmingsplan. Volgens dit geldende bestemmingsplan is het gebruik van de locatie ten behoeve van een burgerwoning namelijk niet toegestaan.
 
Het langgerekte perceel is inmiddels kadastraal opgeknipt en het voorste deel (het plangebied) is verkocht op voorwaarde dat het een woonbestemming krijgt. Om de woonbestemming te realiseren en daarmee de bestemming in overeenstemming te doen komen met het huidige gebruik heeft initiatiefnemer Buro SRO verzocht voor de locatie een nieuw bestemmingsplan op te stellen.