Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

2.2 Toekomstige situatie

Het plan voor deze locatie bestaat uit een herbestemming conform het huidige gebruik van de locatie. De bestemming van de locatie zal daardoor wijziging van detailhandel naar wonen. Met de herbestemming zijn geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden gemoeid.