Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

4.10 Verkeer en parkeren

Onderhavig plan betreft een herbestemming conform de huidige situatie. Het plan heeft derhalve geen invloed op de huidige verkeersintensiteit en parkeercapaciteit van het Noordeinde.