Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

6.3 Bestemmingen

Wonen
Voor het plangebied zal, overeenkomstig het geldende bestemmingsplan Braassemerland, de bestemming Wonen (W) worden opgenomen.