Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de kaart aangewezen voor groen zijn bestemd voor: 
  1. beplantingen; 
  2. hoogopgaande, streekeigen beplanting ten behoeve van landschappelijke inpassing met een minimale hoogte van 4 m.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een hoogte van maximaal 3 m.