Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Initiatiefnemer is voornemens om op het perceel Westerdijk 41 een loods te realiseren. Het perceel is onderdeel van het bedrijf Ster Kranen b.v.. In de bestaande situatie staan er diverse containers en kraanonderdelen op het perceel. De loods zal dienen als stalling voor de spullen die nu in de containers en in de open lucht gestald staan.
Het voornemen is echter in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Jacobswoude'. In het geldende plan is op de beoogde locatie van de loods geen bouwvlak opgenomen en geldt de nader aanduiding (z). Op de gronden met de nadere aanduiding (z) mogen uitsluitend 'bouwwerken geen gebouwen en geen overkappingen zijnde', worden gebouwd.
 
De gemeente Kaag en Braassem heeft besloten om door middel van een bestemmingsplan op aanvraag de voorgenomen ontwikkeling van het gebied planologisch mogelijk te maken. In voorliggende toelichting op het bestemmingsplan wordt uiteengezet waarom de gemeente het aanvaardbaar vindt om af te wijken van de geldende bestemmingsplanregels. De toelichting geeft inzicht in de bij de afweging betrokken belangen en aspecten, alsmede in hoeverre het project in een breder ruimtelijk verband en perspectief past.