Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

1.2 Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Kaag en Braassem, ten oosten van de kern Oude Wetering. Het perceel maakt onderdeel uit van de lintbebouwing van de Westerdijk. De Westerdijk ligt ten westen van het perceel. Ten noorden en ten zuiden van de locatie zijn agrarische percelen gelegen met agrarische bedrijfsbebouwing. Aan de oostzijde grenst het perceel aan grasland.
Onderstaande afbeelding geeft de ligging en begrenzing van het plangebied weer.
 
Ligging en begrenzing plangebied