Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

2.1 Huidige situatie

De betrokken gronden zijn in de bestaande in gebruik ten dienste van het kranenbouwbedrijf Ster Kranen. De gronden worden gebruikt voor de grootschalige opslag met de daarbij behorende toebehoren zoals kabels, kettingen, sluitingen, blokken e.d.. Er is geen bebouwing op het terrein aanwezig. De opslag van deze spullen vindt derhalve momenteel plaats in de buitenlucht. De spullen liggen momenteel onbeschermd tegen de weersomstandigheden en diefstal. Daarbij is er sprake van een verrommeling op het perceel. Het terrein is volledig verhard met schuimslakkenverharding. Het verharde terrein heeft een oppervlakte van circa 16.200 m2.