Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Geldend bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in het planologische regime van het bestemmingsplan 'Buitengebied Jacobswoude'. Het bestemmingsplan is op 11 november 2008 door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland deels goedgekeurd.
 
Uit raadpleging van de bestemmingsplankaart volgt dat voor de gronden de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' met de subbestemming: 'een groot handel in machines en technische apparaten'. Daarbij geldt eveneens de nader aanwijzing 'z'. Deze aanwijzing houdt in dat op de gronden geen bouwwerken geen bouwen zijnde en geen overkappingen zijnde worden gebouwd. Onderstaande afbeelding toont een uitsnede van de plankaart van het vigerende bestemmingsplan.
 
Fragment geldende bestemmingsplankaart
 
Dat houdt in dat in de bestaande situatie alleen buitenopslag is toegestaan op de gronden. De voorgenomen bouw van de loods is derhalve in strijd met het geldende bestemmingsplan. Afwijken van de geldende bestemmingsplanregels door middel van een planologische procedure is noodzakelijk.