Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

4.3 Verkeer en parkeren

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.
 
Planspecifiek
Verkeer
Het terrein is aan de westzijde direct ontsloten op de Westerdijk. Op het terrein is een weg gesitueerd waarop wordt gereden met de bouwkranen. Deze weg is aangesloten op de Westerdijk en blijft in de toekomstige situatie gehandhaafd. De weg is de eerste 50 meter 6 meter breed en vervolgens tot het einde 10 meter breed. De volgende luchtfoto toont de ligging van de werkweg.
 
Situering werkweg Westerdijk 41
 
De werkweg wordt gebruikt voor de opbouw van de giek, het testen van de kranen, het inscheren van de hijskabels en het controleren van de kabels en kettingen. Verder wordt hij gebruikt om de tweede of derde kraan te laden en te lossen dan wel hulp te verlenen om een giek van horizontaal naar verticaal te begeleiden. Deze weg is essentieel voor de bedrijfsvoering. 
Het terrein is alleen toegankelijk voor leveranciers en werknemers van het bedrijf. De verkeersbewegingen van en naar het terrein zullen door de bouw van de loods niet noemenswaardig toenemen.
 
Parkeren
Op de betrokken gronden is het doorgaans niet gebruikelijk dat de werknemers, bezoekers en leveranciers hun auto/vrachtwagen parkeren. Dit gebeurt op het perceel Westerdijk 40 waar de overige bedrijfsbebouwing is gesitueerd. Het parkeren wordt opgelost  op eigen terrein.
 
Vanuit het aspect verkeer en parkeren bestaat er geen bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de loods.