Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

6.2 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg

De gemeente heeft op 10 augustus 2011 bij de een verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten voor ontheffing van artikel 3.1 van de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Op 15 november 2011 is deze ontheffing verleend. De ontheffing is in bijlage 1 opgenomen.
 
Op 17 augustus 2011 is de gemeente gestart met het vooroverleg. Er is een vooroverlegreactie ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze reactie is opgenomen in bijlage 3. De reactie is in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.