Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

6.3 Verslag inspraak

In het kader van de inspraak ex artikel 3.1.1 Bro opgenomen zijn geen inspraakreacties ontvangen.