Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

6.4 Verslag zienswijzen

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft tot en met 1 februari 2012 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De provincie, het Hoogheemraadschap en de Milieudienst hebben aangegeven in te kunnen stemmen met het ontwerpbestemmingsplan.