Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

Artikel 10 Waarde - Archeologie

De bepalingen die zijn opgenomen in artikel 25 van het bestemmingsplan “Braassemerland”
zijn van overeenkomstige toepassing.