Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

Artikel 13 Titel

Dit uitwerkingsplan kan worden aangehaald als “ Uitwerkingsplan Centrumplan ” van de gemeente Kaag en Braassem
 
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op p.m.
 
Burgemeester,                          Secretaris,
   
…………………                         …………….