Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

3.1 Beschrijving bestemmingsplan

Het uitwerkingsgebied is gelegen in het planologische regime van het bestemmingsplan 'Braassemerland’, vastgesteld en heeft de bestemmingen ‘Woongebied uit te werken 2 en 3’ (zie uitsnede verbeelding). De bestemmingen Woongebied 2 is paars-bruin en woongebied 3 is beige in onderstaande afbeelding. Naast deze bestemming rust op een deel van de betrokken gronden tevens de dubbelbestemming 'Archeologische onderzoekszone'.
 
Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Braassemerland incl. plangrens