Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

5.12 Distributie planologisch onderzoek (DPO)

Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijke behoefte aan commerciële ruimten is een DPO opgesteld door RBOI, zie bijlage 1. De onderzoeksvraag van het DPO luidt: 'Is het beoogd winkelprogramma ruimtelijk-economisch passend voor de beoogde locatie?'
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de volgende aspecten meegenomen in het onderzoek:
  • de winkelstructuur van Roelofarendsveen en omgeving;
  • de omvang en de aanwezigheid van winkelbranches en -formules;
  • de algemene trends in de detailhandel;
  • de bevolkingsontwikkeling.
In onderhavig uitwerkingsplan is voldoende ruimte gereserveerd in de bestemming Gemengd voor het geraamde programma.