Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

5.9 Verkeer en parkeren

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.
 
Planspecifiek
Om te bepalen of er voldoende parkeergelegenheid is binnen het plangebied is een notitie opgesteld. De notitie, zie bijlage 1, toont aan dat er in het plangebied voldoende parkeergelegenheid te creëren is.
Ten aanzien van de verkeersstructuur kan gesteld worden dat die aansluit op het bestemmingsplan 'Braassemerland' dat stelt dat voorzien moet worden in een doorgaande verbinding naar het zuidelijk deel van de ontwikkeling van Braassemerland. Deze verbinding wordt middels de verkeersbestemming bestendigd. Voorts zijn de belangrijkste wegen vanuit het stedenbouwkundig plan positief bestemd.