Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
 
het plan
wijzigingsplan Koppoellaan 12 te Rijpwetering van de gemeente Kaag en Braassem; 
 
vigerend bestemmingsplan
Onder "het vigerende bestemmingsplannen" wordt verstaan: het bestemmingsplan Rijpwetering zoals vastgesteld door de raad op 14 juni 2006  en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 9 januari 2007.
 
overige begrippen
voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de vigerende bestemmingsplanvoorschriften bestemmingsplan 'Rijpwetering', zoals bij besluit van 14 juni 2006 door de raad van de gemeente Kaag en Braassem is vastgesteld.
 
wijze van meten
voor de wijze van meten wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de vigerende bestemmingsplanvoorschriften bestemmingsplan 'Rijpwetering', zoals bij besluit van 14 juni 2006 door de raad van de gemeente Kaag en Braassem is vastgesteld.