Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

Artikel 3 Verblijfsgebied

Voor de gebieden als zodanig bestemd geldt dat na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 9 lid van het bestemmingsplan Rijpwetering ten behoeve van de realisatie van drie woningen, de voorschriften van het bestemmingsplan Rijpwetering, voor zover relevant en met uitzondering van de slotbepaling, van overeenkomstige toepassing zijn. De voorschriften conform artikel 16 van het bestemmingsplan Rijpwetering zijn overeenkomstig van toepassing op de gronden die in de verbeelding bestemd zijn als 'verblijfsgebied' (VG).