Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

1.2 Procedure

In het vigerende bestemmingsplan Rijpwetering is een binnenplanse wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Voorliggend wijzigingsplan moet de voorgenomen ontwikkeling van drie woningen mogelijk maken op het perceel Koppoellaan 12 te Rijpwetering. Dit is op basis van artikel 9, lid 5 van de vigerende bestemmingsplanvoorschriften, waarin is bepaald dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn middels een wijzigingsplan de bestemming van de betrokken gronden te wijzigen.
 
Voorliggend wijzigingsplan voorziet in een toelichting, planregels en een verbeelding.