Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

2.1 Huidige situatie

De betrokken planlocatie is gelegen op het perceel Koppoellaan 12 in Rijpwetering. De locatie is gelegen in het noordelijke deel van de kern Rijpwetering en maakt onderdeel uit van het woonlint dat de Koppoellaan kenmerkt. Op de locatie is momenteel het Konstruktiebedrijf J. Straathof B.V. gevestigd. De bebouwing omvat een tweetal geschakelde loodsen en een bedrijfswoning. De woning is direct aan de Koppoellaan gesitueerd op het westelijke gedeelte van het perceel. De geschakelde loodsen zijn achter de woning gesitueerd en middels een eigen opgang aan de zuidzijde van het plangebied ontsloten op de Koppoellaan. Het totale perceel heeft een omvang van circa 2100 m² en staat kadastraal bekend bij de gemeente Kaag en Braassem als sectie D nummers 2756 en 2757.