Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

2.2 Toekomstige situatie

Voorliggend bouwplan omvat de realisatie van drie vrijstaande woningen op het perceel Koppoellaan 12 te Rijpwetering. De loodsen van het huidige constructiebedrijf zullen worden gesloopt om plaats te maken voor de drie woningen. De bedrijfswoning zal in het kader van voorliggend wijzigingsplan behouden blijven.
Het plan omvat de realisatie van drie gelijke woningen die in oostwestelijke richting zijn gesitueerd. De drie woningen hebben een gezamenlijk bebouwd oppervlak van ca. 290 m². Ten behoeve van de voorgenomen realisatie van de drie woningen zal de huidige bestemming (bedrijfsdoeleinden) worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen'. De gronden waarop de reeds aanwezige bedrijfswoning is gesitueerd zal eveneens worden gewijzigd naar de bestemming wonen. 
Onderstaande situatietekening geeft een impressie van de beoogde bouwplannen. 
 
Situatietekening bouwplan Koppoellaan 12