Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

4.6 Bodem

In het kader van de planologische procedure dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. Middels een bodemonderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen. Een bodemonderzoek is gericht op bodembedreigende stoffen. Hiervoor dient er eerst naar de huidige functie van het plangebied te worden gekeken. Het bodemonderzoek moet namelijk de bodemkwaliteit vaststellen alvorens er activiteiten en werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de beoogde ontwikkeling. Op deze wijze kan men bepalen of de bodemkwaliteit de nieuwe ontwikkeling toelaat.
 
Op de locatie aan de Koppoellaan is in het verleden reeds in 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van het onderzoek volgde dat de bovengrond sterk verontreinigd is met lood. Ondanks de verjaring van het onderzoek kan worden gesteld dat de destijds aangetroffen verontreiniging aanleiding kan geven tot sanerende maatregelen. Een nieuw bodemonderzoek ter plaatse moet de huidige milieuhygiƫnische bodemsituatie in beeld brengen. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is vooruitlopend op de sloopwerkzaamheden niet mogelijk. De locatie beschikt namelijk over een spanbetonvloer, waardoor het uitvoeren van boringen niet mogelijk is. Het bodemonderzoek zal na de sloop van het bedrijfspand plaatsvinden.
 
Conclusie
Gelet op de resultaten van in het verleden uitgevoerde onderzoeken en de beoogde functiewijziging is het uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk. Het bodemonderzoek zal na de sloop van het bedrijfspand en de betonnenvloer plaatsvinden. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek moet rekening worden gehouden met het uitvoeren van sanerende werkzaamheden.