Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

5.1 Verslag vooroverleg artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro is het voorontwerpwijzigingsplan voorgelegd aan de VROM Inspectie, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De VROM-inspectie en de provincie hebben zonder op- of aanmerkingen ingestemd met het ontwerpplan. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij brief van 23 juni 2010 inhoudelijk gereageerd, deze brief is als bijlage bij de toelichting gevoegd. De opmerkingen van het Hoogheemraadschap zijn verwerkt in deze toelichting en op de verbeelding.