Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

5.2 Zienswijzen

Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 16 september 2010 6 weken lang voor eenieder terinzage gelegen. Gedurende de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen ingediend.