Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Hofdijklaan 3
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.PBKBHofdijklaan3-VAS1

2.1 Huidige situatie

Tot 21 mei 2008 was het plangebied eigendom van de Provincie Zuid-Holland en in gebruik ten behoeve van het wegonderhoud. Op het perceel bevindt zich het voormalig provinciaal steunpunt, bestaande uit een bedrijfsruimte (kantoor en loodsen), een zoutopslag en verhard terrein, omgeven door een hekwerk. Het terrein binnen het hekwerk is ca. 2.700 m2 groot. Op 21 mei 2008 is het perceel aangekocht door de gemeente Kaag en Braassem. Sinds die tijd staat het pand grotendeels leeg. Eén kantoorruimte is in bruikleen gegeven aan Stichting Streekomroep Braassemermeer, met name voor opslag. Het buitenterrein wordt gebruikt door de buitendienst voor de opslag van zout en materialen.